Manager Control

Locatie: Best
Voor onze opdrachtgever, onderdeel van een internationale onderneming actief in logistieke dienstverlening zoeken wij een Manager Control.

Doel van de functie
Zorgdragen voor de verschillende financiŽle processen in breedste zin des woords en het verstrekken van management rapportages, analyses en prognoses op een juiste, tijdige, volledige en kwalitatieve wijze, conform concernrichtlijnen, wet- en regelgeving, vastgestelde procedures, werkafspraken en het financieel beleid, gericht op het optimaliseren van de algehele (financiŽle) performance,  gericht op het registreren van alle financiŽle processen en inzicht te creŽren in en te adviseren over de kostenstructuren van de organisatie en processen om zo de strategische doelstellingen te monitoren en te besturen.
 
Plaats in de organisatie
De Manager Control valt onder de hiŽrarchische verantwoordelijkheid van de CFO. De Manager Control geeft direct leiding aan 4 Business Controllers.
 
Resultaatgebieden
 • Beleid
  InitiŽren en ontwikkelen van het Control beleid door de strategische doelstellingen te vertalen, conform geldende wet- en regelgeving en in lijn met het financieel beleid  teneinde richting te geven aan de doelstellingen en activiteiten van de afdeling Control.
 • Afdelingsmanagement
  Zorgdragen voor het aansturen, begeleiden, coachen en motiveren van de afdelingsmedewerkers, in lijn met het HR beleid en bijbehorend instrumentarium, gericht op een optimale kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting binnen de afdeling Control waarmee de afdelingsdoelstellingen gerealiseerd kunnen worden.
  Zorgdragen voor het doelmatig, efficiŽnt laten functioneren van de afdeling Control, middels het door de Directie vastgestelde budget, gericht op het bereiken van de afdelingsdoelstellingen uitgedrukt in key performance indicatoren.
  Opstellen en bewaken van de afdelingsdoelstellingen in lijn met de strategische en risk doelstellingen, teneinde sturing te geven aan de afdelingsprocessen en deze verder te optimaliseren.
 • Business Partner
  Begeleiden en ondersteunen van het management bij het maken van beslissingen door het stellen van kritische vragen, het maken van cijfermatige onderbouwingen, het verzorgen van risico analyses en het breed meedenken met de business, conform wet- en regelgeving, vastgestelde procedures, werkafspraken en het beleid teneinde de strategische doelstellingen te realiseren.
 • Budget en forecast
  Zorgdragen voor het budgetproces (budget en forecast) met behulp van (financiŽle) modellen, conform concernrichtlijnen, wet- en regelgeving, vastgestelde procedures, werkafspraken en het financieel beleid gericht op continue optimalisatie van deze processen en een juiste, tijdige, volledige en kwalitatieve rapportage aan de moederorganisatie.
 • Processen
  Zorgdragen voor de kwaliteit van de uitvoering van alle Control processen, conform concernrichtlijnen, wet- en regelgeving, vastgestelde procedures, werkafspraken en het beleid gericht op het juist, tijdig, volledig en kwalitatief registreren en optimaliseren van deze processen.
  Zorgdragen voor de beheersing van de risicoís (AO/IB) in alle bestaande en nieuwe processen op basis van een juiste, tijdige, volledige en kwalitatieve analyse, conform concernrichtlijnen, wet- en regelgeving, vastgestelde procedures, werkafspraken en het financieel beleid, gericht op het beheersen van de organisatie risicoís.
  Zorgdragen voor de doorvoering van verbeteringen in de financiŽle en administratieve processen op basis van een juiste, tijdige, volledige kwalitatieve analyse, conform concernrichtlijnen, wet- en regelgeving, vastgestelde procedures, werkafspraken en het financieel beleid, gericht op het verhogen van de interne efficiency tegen aanvaardbare kosten.
 • Rapportage
  Zorgdragen voor het opstellen van periodieke rapportages, prognoses en analyses met behulp van financiŽle/markt modellen, conform concernrichtlijnen, wet- en regelgeving, vastgestelde procedures, werkafspraken en het beleid op een juiste, tijdige, volledige en kwalitatieve wijze, teneinde inzicht te creŽren voor interne en externe partijen in de (toekomstige) (financiŽle) positie en gericht op het verbeteren van de financiŽle/markt positie
  Zorgdragen voor de vertaling van de strategische doelstellingen naar beheersbare (K)PIís op verschillende niveaus en analyseert/rapporteert periodiek over de ontwikkeling hiervan, conform concernrichtlijnen, wet- en regelgeving, vastgestelde procedures, werkafspraken en het beleid gericht op het creŽren van inzicht in en te adviseren over de strategische doelstellingen van de diverse bedrijfsonderdelen.
 • Informatievoorziening
  Signaleren en analyseren van in- en externe (financiŽle en/of markt)ontwikkelingen en ontwikkelingen in betreffende wet- en regelgeving en adviseren van de Directie en andere belanghebbenden over deze vraagstukken in begrijpelijke taal, gericht op het juist, tijdig, volledig en kwalitatief beschikbaar stellen van (on)gevraagde actuele informatie, teneinde verantwoorde (de)centrale besluitvorming en handelen te bevorderen en de kans van optreden of de gevolgen van risicoís te beÔnvloeden.
  Zorgdragen voor de informatievoorziening aan interne en externe klanten, conform concernrichtlijnen, vastgestelde procedures en werkafspraken, gericht op het juist, tijdig, volledig en kwalitatief beschikbaar stellen van (on)gevraagde actuele informatie en op een optimale klantkracht.
 • Projecten
  Initieert projecten, anticipeert en denkt mee in projecten als project lid of projectleider, door middel van het analyseren en onderzoeken van de aan het project gerelateerde vraagstukken, gericht op het behalen van de projectdoelstellingen.
 • Risicomanagement
  (Mede) ontwikkelen, implementeren en monitoren van het Risicomanagement beleid, in lijn met de door Directie opgestelde risico parameters, compliance  richtlijnen en wet- en regelgeving alsmede evalueren van het beleid, zodanig dat risicoís te allen tijde zichtbaar zijn en er een optimale balans gerealiseerd wordt tussen commerciŽle doelen en (financiŽle) risicoís.
  Verantwoordelijk voor het systematisch en vanuit verschillende invalshoeken in kaart brengen van de gehele risico analyse met kwalitatieve en kwantitatieve risicoís, alsmede verantwoordelijk voor het opstellen en uitdragen van maatregelen.
  CreŽren van omstandigheden waardoor medewerkers gestructureerd kunnen omgaan met risicoís en de beheersing ervan.
 • Duurzaamheid
  Zorgdragen voor alle zaken op gebied van duurzaamheid op depot of afdelingsniveau, in lijn met het milieubeleid gericht op het behalen van de landelijke en lokale milieudoelstellingen, teneinde een milieuvriendelijke en veilige werkomgeving te bevorderen en milieu- impact en Ėrisicoís te reduceren.
 
Functieniveau / -eisen
 • WO werk- en denkniveau (Bedrijfseconomische opleiding of gelijkwaardige vakgerichte opleiding)
 • 8 Ė 10 jaar relevante werkervaring;
 • kennis van MS Office en ERP systeem JD Edwards;
 • kennis van en inzicht in de procedures en richtlijnen binnen het werkgebied;
 • kennis van de organisatie, de samenhang en samenstelling van diverse bedrijfsprocessen en producten;
 • houdt ontwikkelingen bij op eigen vakgebied door het volgen van vakliteratuur
 • Capaciteit om te functioneren in een sterk groeiende en veranderende omgeving;
 • Sterke presentatie skills, sterk in zowel woord als geschrift, verbale communicatie;
 • Ervaring met stakeholder-management;
 • Zelfstandige en proactieve mindset binnen een deadline-gedreven omgeving;
 • Kandidaat is creatief en oplossing gedreven;
 • Sterke kennis van reporting en planning systemen (MS Office en ERP systeem JD Edwards);
 • Logistieke ervaring is een prť;
 • Relevante management ervaring is een prť;
 • Inspirerende en energieke leider;
 • Vloeiend in Engels.
 
Specifieke functiekenmerken:
 • dienstverlenende, klantgerichte instelling bij het inspelen op specifieke probleemsituaties;
 • procesmatig en ketengericht werken en denken;
 • integriteit voor het omgaan met vertrouwelijke, persoonlijke gegevens;
 • analytisch denkvermogen;
 • cijfermatig inzicht;
 • helikopterview;
 • beschikt over leidinggevende en coachende capaciteiten;
 • doorzettingsvermogen;
 • is zeer accuraat en nauwkeurig;
 • stimuleert eigen ontwikkeling en die van medewerkers.

Heb je interesse?